Ứng dụng 4.0 vào hoạt động thẩm tra, giám sát của Hội đồng Nhân dân

Nhiều bài học kinh nghiệm hiệu quả về hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội đã được thảo luận sôi nổi tại Toạ đàm “Trao đổi kinh nghiệm hoạt động các ban của Hội đồng nhân dân và văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc”.

Trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giám sát, các đại biểu cho biết, giám sát chuyên đề phải bám sát thực tế cuộc sống, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong đời sống nhân dân. Cùng với các biện pháp truyền thống, phải tăng cường áp dụng cách làm mới, công nghệ 4.0 trong hoạt động này.

Bà ĐOÀN BÍCH THẢO, Phó Trưởng Ban Văn hoá, Xã hội HĐND tỉnh Thái Nguyên: “Chúng tôi tích cực chuyển đổi số trong hoạt động giám sát, thông qua chuyển đổi số chúng tôi thực hiện giám sát bằng hình ảnh, video và việc giám sát này có tác động rất tích cực, trực tiếp đến hoạt động giám sát và bước đầu mang lại những hiệu quả”.

Bên cạnh đó, hoạt động thẩm tra của Ban pháp chế của HĐND ở nhiều địa phương cũng còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế như công tác chuẩn hồ sơ, tài liệu phục vụ thẩm tra của cơ quan soạn thảo chưa đảm bảo tiến độ, nhiều báo cáo tài liệu phục vụ thẩm tra gửi sát ngày tổ chức hội nghị, còn 1 số báo cáo đề án dự thảo nghị quyết chuẩn bị chưa kỹ, chất lượng chưa cao… điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động thẩm tra của HĐND thời gian qua.

Ông QUÁCH THANH HẢI, Phó Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình: “Chúng tôi đã đề xuất những nội dung mang tính đổi mới bằng phương pháp giao cho các thành viên nghiên cứu tiếp cận những hồ sơ tài liệu ngay từ khi cơ quan trình và tiến hành xây dựng báo cáo đề án và những vấn đề chưa tạo được sự đồng thuận của các đối tượng chịu sự tác động cũng như các cơ quan tổ chức chịu sự tác động, kiến nghị cơ quan liên quan có giải trình về nội dung chưa đáp ứng hồ sơ tài liệu”.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng gợi mở, trao đổi nhiều kinh nghiệm nội dung chuyên sâu, giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND trong điều kiện hiện nay. Từ những chia sẻ thẳng thắn, kinh nghiệm thực tiễn và những vấn đề đặt ra, ban tổ chức sẽ tiếp thu và báo cáo Ban Công tác đại biểu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Thực hiện : Ngô Trang Bích Liên Anh Tuấn