Ứng dụng công nghệ góp phần phục vụ thành công Kỳ họp bất thường

Việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong tổ chức và phục vụ hoạt động của Quốc hội, đã trở thành một bài học kinh nghiệm góp phần vào thành công của kỳ họp hoàn toàn trực tuyến này

Nhìn lại thành công Kỳ họp bất thường lần thứ nhất có nhiều bài học quý để “kỳ họp bất thường trở thành hoạt động bình thường của Quốc hội, đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách của thực tiễn”- như lời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu trong lễ Bế mạc Kỳ họp. Trong đó, việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong tổ chức và phục vụ hoạt động của Quốc hội, đã trở thành một bài học kinh nghiệm góp phần vào thành công của kỳ họp hoàn toàn trực tuyến này.

Là Kỳ họp bất thường chưa có trong tiền lệ nên mọi công việc của các cán bộ, chuyên viên thuộc VPQH đều trở nên đặc biệt hơn. Do cả kỳ họp được tiến hành bằng hình trực tuyến nên yếu tố đường truyền, kết nối tín hiệu luôn được chú trọng. Trước mỗi phiên họp diễn ra, các chuyên viên kỹ thuật của Trung tâm tin học đều tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống kỹ thuật truyền hình trực tuyến, hệ thống mạng wifi nội bộ, phần mềm ứng dụng trên thiết bị di động phục vụ ĐBQH nhằm đảm bảo tất cả đều hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn.

Ông Nguyễn Đại Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội: Mọi hoạt động của Quốc hội đều diễn ra trực tuyến, để đáp ứng yêu cầu công việc, chúng tôi đã nhanh chóng khẩn trương khẩn trương nâng cấp chỉnh sửa ứng dụng Quốc hội để đáp ứng đăng ký phát biểu tranh luận, đảm bảo việc biểu quyết thông qua mạng, để đảm bảo an toàn an ninh chúng tôi sử dụng mạng số liệu chuyên dụng, mọi hệ thống hạ tầng đã làm việc với các đơn vị hữu quan… để đảm bảo kết nối điểm cầu chính Diên Hồng đến 62 điểm cầu địa phương.

Ông Nguyễn Tạo - Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng: Qua kết nối của anh em phục vụ trong những ngày qua rất tốt, các phiên họp trự tuyến diễn ra rất tốt, kết quả đó với sự trách nhiệm tâm huyết của đbqh, thể hiện tại các diễn đàn thảo luận vừa qua thì sự đồng tình ủng hộ rất cao đối với các vấn đề chính phủ trình ra lần này.

Kỳ họp chỉ kéo dài 4,5 ngày, việc tổng hợp phát biểu của đại biểu Quốc hội tại hội trường và họp tổ nhanh nhất, Trung tâm Tin học đã huy động nhân sự và ứng dụng hiệu quả phần mềm nhận dạng tiếng nói. Nhờ đó công tác giải trình, tiếp thu bước đầu của cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra vừa nhanh chóng vừa đảm bảo chất lượng.

Bà Phạm Lệ Hằng - Phó Giám đốc Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội: Chúng tôi đã phối hợp Công ty VAIS - đơn vị phát triển phần mền nhận dạng tiếng nói - để tổ chức Gỡ băng trực tiếp tại kỳ hop, chia 10 nhóm tại các tổ để nhận dạng trực tiếp tại các buổi họp tổ, sau khi họp tổ xong cũng nhận dạng xong cũng có kết quả nhận diện nhanh, để giúp cho các vụ chuyên môn, đơn vị phục vụ nôi dung có kết quả để tổng hợp ý kiến ĐB đầy đủ chính xác nội dung của đại biểu.

Kết quả đợt họp trực tuyến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã để lại nhiều kinh nghiệm cho việc tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ nhất vừa qua, trong đó có việc biểu quyết điện tử. Sự chuẩn bị tốt của bộ phận kỹ thuật đã giúp cho việc thực hiện nội dung biểu quyết thông qua 01 luật và 04 Nghị quyết tại kỳ họp được đảm bảo thông suốt và chính xác.

Ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Điều kiện hạ tầng kỹ thuật nhất là Hệ thống thông tin đường truyền và nhất là hệ thống biểu quyết đinh tử, đã được bộ phận kỹ thuật chuẩn bị rà soát kỹ lưỡng, quan trọng nhất là kết nối được máy tính của đbqh với hệ thống, đảm bảo việc biểu quyết đc tiến hành suôn sẻ.  

Trong bối cảnh dịch covid 19, Quốc hội đã có sự chuyển mình mạnh mẽ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động. Trải qua các đợt họp trực tuyến, giờ đây các ĐBQH đều cảm thấy quen thuộc với các thao tác trên phần mềm điện tử và tin tưởng vào một Quốc hội đổi mới, tiến tới Quốc hội số - thực sự cải cách và thực hiện chức năng một cách nhanh chóng, khoa học, tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả cao nhất.

Thực hiện : Như Thảo Kim Liên Sỹ Cường Việt Bảo