Ưu đãi thuế trong Dự án Luật điện ảnh (sửa đổi) cần thực chất

Chiều 03/01, Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội họp phiên mở rộng cho ý kiến về dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi). Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm nhất là chính sách của Nhà nước về phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh, đặc biệt là ưu đãi về thuế được quy định tại một số khoản của Điều 5 và Điều 41 của dự thảo Luật.

Thảo luận liên quan đến chính sách ưu đãi thuế cho các hoạt động điện ảnh, đại diện Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính đang nghiên cứu sửa đổi Luật Thuế trong đó sẽ bàn kỹ vấn đề ưu tiên phát triển ngành nào. Vì vậy Bộ Tài chính đề nghị không quy định các chính sách ưu đãi về tín dụng, thuế đất đai ở Luật Điện ảnh (sửa đổi) mà sẽ phải quy định ở Luật Thuế sẽ được sửa đổi sắp tới đây. 

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng cần phải có quy định về ưu đãi đầu tư để xác định mức độ ưu tiên của nhà nước đối với hoạt động điện ảnh. 

Đại diện cho Ủy ban Pháp luật và Vụ Pháp luật cho rằng cần đảm bảo nguyên tắc là đồng bộ và minh bạch chính sách, các quy định về ưu đãi thuế chỉ có ý nghĩa khi sửa đổi đồng thời các luật chuyên ngành như Luật Thuế để tránh tình trạng các quy định "chỉ có trên giấy" mà không phát huy trong thực tiễn.

Bà TRƯƠNG THỊ DIỆU THUÝ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội: Về mặt tính thống nhất của pháp luật thì Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng nếu có chính sách ưu đãi thuế thì phải sửa đổi đồng bộ Luật Thuế. Ví dụ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp định giảm mức thuế suất bao nhiêu, ưu đãi thuế giá trị gia tăng thì giảm thế nào. Quan điểm của Ủy ban Pháp luật là nếu đã có ưu đãi thuế trong Luật thì phải sửa Luật Thuế nữa, nếu không sẽ treo ở đấy, nó chỉ là tuyên ngôn thôi.”

Qua thảo luận, ý kiến các bên đã đi đến đồng thuận là cần có quy định về mặt nguyên tắc để đảm bảo chính sách ưu tiên của nhà nước, tuy nhiên chi tiết sẽ được quy định trong Luật Thuế . Các nội dung cụ thể, Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội và Bộ Văn hoá Thể Thao và Du lịch sẽ có văn bản ghi nhớ gửi Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan, để đảm bảo khi sửa đổi Luật Thuế cần có nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung ưu đãi thuế liên quan đến hoạt động điện ảnh. 

Đối với vấn đề ưu đãi để thu hút đầu tư nước ngoài, các đại biểu cũng đang đề nghị tạm thời để hai phương án là quy định cụ thể hơn hoặc là chỉ quy định về mặt nguyên tắc. 

Ông NGUYỄN ĐẮC VINH, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội: "Điều 41, về việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, để 2 phương án, nhưng mà tôi sợ rằng nếu đối với các nhà đầu tư nước ngoài mà mình không nêu cụ thể thì họ coi như bỏ qua, vì vậy cần nghiên cứu thêm."

Các đại biểu cũng thống nhất là để tạo điều kiện cho điện ảnh phát triển, nhất là thúc đẩy công nghiệp điện ảnh gắn với phát triển kinh tế xã hội, bên cạnh các chính sách đầu tư, hỗ trợ của nhà nước thì cần phải có các chính sách ưu đãi về thuế phù hợp và khả thi với từng hoạt động điện ảnh khác nhau.

Thực hiện : Phan Xanh