Ưu tiên giám sát về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực đường bộ

Cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm để giám sát thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến ngay trong và sau quá trình giám sát. Đây là nội dung được nêu ra tại Phiên họp đầu giờ chiều 12/9 của UBTVQH về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”.

Dự kiến, đối tượng giám sát là Chính phủ, 10 Bộ , trong đó trọng điểm là 4 Bộ gồm: Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải , Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp . Ngoài ra, Đoàn Giám sát sẽ đến làm việc với 12 địa phương, đồng thời khảo sát tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan. Trọng tâm giám sát là các quy định về bảo đảm TTATGT trong 5 lĩnh vực theo 5 Luật về giao thông.

Nhiều ý kiến cho rằng, phạm vi của chuyên đề giám sát rộng, bao gồm cả dưới nước, trên bộ, trên không, thời gian giám sát dài, do đó cần phải khu trú có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực đường bộ.

Việc tập trung giám sát trong lĩnh vực đường bộ cũng phù hợp với tiến độ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về 2 dự án Luật: Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ.

Thay mặt UBTVQH, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, nội dung giám sát là 5 lĩnh vực về giao thông mà trọng tâm là 5 luật nhưng tập trung về bảo đảm TTATGT.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cần làm rõ nội hàm của việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm TTATGT, chứ không phải pháp luật về giao thông, để giới hạn nội dung và phạm vi giám sát.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục -

Quang Sỹ -

Anh Đức