Ưu tiên ngân sách cho phòng chống mua bán người ở những địa bàn trọng điểm

Ưu tiên ngân sách cho những địa bàn trọng điểm, thường phát sinh tội phạm mua bán người, đó là quan điểm của nhiều đại biểu khi cho ý kiến về dự thảo Luật phòng, chống mua bán người (sửa đổi) trong phiên thảo luận tổ sáng nay 8/6.

Đối với chính sách khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong nước thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định pháp luật, Đại biểu Mai Văn Hải (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) cho rằng, đây là các cơ sở hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện là chính, không vì lợi nhuận, do đó chỉ khuyên khích thôi chưa đủ, Nhà nước cần có các chính sách hỗ trợ thiết thực.

Cũng theo các đại biểu, việc Nhà nước quan tâm, có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho công tác phòng chống mua bán người tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới không chỉ hoàn toàn đúng đắn và phù hợp thực tế mà còn thể hiện sự quan tâm, quyết tâm của Nhà nước ta trong phòng chống tội phạm mua bán người, nhất là tại những địa bàn trọng điểm.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam