Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với Thường trực Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm 2023.

Năm 2023, về công tác lập pháp, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tập trung tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) và Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), chuẩn bị báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 2/2023. Đồng thời chuẩn bị dự thảo Luật Viễn Thông và Dự án Luật Tài nguyên nước trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. Đây đều là các luật có tác động sâu rộng đến đời sống người dân và mang tính chất quan trọng, dẫn dắt chuyển đổi số, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cần tiếp tục thực hiện khẩn trương các nhiệm vụ một cách khoa học, tích cực lấy ý kiến các chuyên gia, lấy ý kiến người dân từ thực tiễn, đưa ra các phương án khác nhau để thảo luận.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN ĐỨC HẢI:
Cần đưa ra các phương án khác nhau, khách quan để đại biểu Quốc hội có cái nhìn tổng thể. Giải trình cần ngắn gọn và đi vào trọng tâm. Các luật này đều tác động đa số tới người dân, người sử dụng, tác động đến vấn đề số của chúng ta hiện nay. Và cả luật bảo vệ tiêu dùng, một mặt chúng ta phải tạo điều kiện cho người dân, và vừa quản lý được. Cố gắng lấy ý kiến của chuyên gia, người dân để có tiếng nói phản biện, khách quan.
 
Đối với việc chuẩn bị các nội dung phục vụ Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 – 2021” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho rằng Thường trực Uỷ ban cần bám sát kế hoạch để đảm bảo tiến độ.. Trong đó, cần có văn bản đôn đốc các đơn vị, bộ ngành, địa phương gửi báo cáo trước các đợt tập huấn giám sát, để có cở sở tổng hợp, đối chiếu, báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN ĐỨC HẢI:
Các đồng chí sắp vào công việc tương đối tốt, nhưng việc tập huấn giám sát phải khẩn trương, đến 15,16 cần có văn bản đôn đốc. Có một công văn nhắc nhở để xây dựng báo cáo. Tập huấn giám sát, đề nghị có sản phẩm báo cáo trước để bám vào thực hiện, đối chiếu. Các địa phương chưa làm đạt yêu cầu trả lại, làm lại.
 
Đối với các nhiệm vụ quan trọng khác như hoàn thiện đề án Quốc hội điện tử, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Thường trực Uỷ ban cần tham khảo kinh nghiệm quốc tế, định hướng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử, bám sát những vấn đề lớn Ban chỉ đạo đề án Quốc hội điện tử đã cho ý kiến. Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp với các cơ quan của Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) ở khía cạnh khoa học, công nghệ và môi trường./.

Thực hiện : Thanh Nga Tùng Dương