Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, sáng nay 22/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.

Cho ý kiến vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đa số các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng sau gần 10 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013 đã tạo ra hành lang pháp lý cho việc khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả đất đai đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Tuy nhiên, luật cũng bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế, ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, hiệu quả sử dụng đất, tài chính đất đai. Vi phạm về đất đai còn diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc nghiêm trọng, phải xử lý hình sự, chưa đảm bảo hài hòa quyền lợi của người dân bị thu hồi đất, nguồn lực đất đai chưa được khai thác, phát huy đầy đủ.

Đối với vấn đề thu hồi đất, trưng dụng đất, nhấn mạnh thu hồi đất là một chế định quan trọng trong Luật Đất đai, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, cần phải quy định chặt chẽ nội dung này, thể chế hóa nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết 18-NQ/TW để đảm bảo tính minh bạch. Đối với khoản 5 Điều 70, cần cân nhắc trường hợp “các dự án khác được trên 80% người dân có đất thu hồi đồng ý” để đảm bảo quy định chặt chẽ hơn về nội dung này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Diệu Huyền Hoàng Hương Lê Quang Anh Đức