Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù cho các chương trình mục tiêu quốc gia

Tiếp tục chương trình làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ tịch Hội đồng dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết qua thảo luận tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, đã có 117 ý kiến Đại biểu Quốc hội phát biểu tại Tổ và 8 ý kiến phát biểu tại Hội trường về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đa số đều thống nhất với sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về các chính sách đặc thù xuất phát từ yêu cầu cấp bách của thực tiễn để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời thực hiện Nghị quyết số 108 của Quốc hội về giám sát chuyên đề các CTMTQG.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về: Kết cấu của báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình; quy định nguyên tắc việc phân cấp cho cấp huyện, trường hợp cụ thể nên giao cho địa phương cấp tỉnh quyết định.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam