Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổ chức Diễn đàn giám sát của Quốc hội

Chiều 10/7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tổ chức Diễn đàn hoạt động giám sát của Quốc hội.

Diễn đàn hoạt động giám sát của Quốc hội là sáng kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhằm bám sát định hướng đổi mới hoạt động giám sát; đánh giá toàn diện hoạt động giám sát thời gian qua để đưa ra giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của Quốc hội.

Về chủ đề của diễn đàn, sau khi thảo luận 2 phương án, tất cả các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều thống nhất lựa chọn chủ đề “Giám sát để kiến tạo và phát triển”. Một số ý kiến cho rằng, phương châm giám sát là kiến tạo và phát triển, nghĩa là giám sát nhằm phát hiện ra những tồn tại, điểm nghẽn để có các giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chính sách đi vào cuộc sống.

Dự kiến, đây sẽ diễn đàn quốc tế với khoảng 200 - 250 khách mời tham gia trực tiếp. Phương châm tổ chức bảo đảm thiết thực, hiệu quả, khoa học và tiết kiệm.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh, việc tổ chức Diễn đàn hoạt động giám sát của Quốc hội là rất cần thiết. Các ý kiến, tham luận tại Diễn đàn sẽ là nguồn thông tin hữu ích cung cấp thêm luận cứ khoa học, thực tiễn để sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Diệu Linh -

Trương Tùng