Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 7

Sáng 18/01, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 7. Theo dự kiến, Phiên họp diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 18-19/01/2022.

Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội.

Về phía khách mời có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thanh Trà, Phạm Huy Giang; đại diện Ban Dân vận Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ phiên họp kéo dài trong hai ngày để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng.

Xem xét kỹ lưỡng các nội dung

Về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Dự án luật này đã được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 2 sôi nổi với 268 đại biểu đã phát biểu tại tổ và 34 đại biểu phát biểu tại hội trường và 08 ý kiến góp ý bằng văn bản. Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đồng tình và đánh giá cao Dự án luật Chính phủ trình Quốc hội, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kỹ lưỡng cơ quan thẩm tra nhiều lần làm việc với cơ quan chủ trì soạn thảo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau để trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 3 gồm xem xét bổ sung danh hiệu xã tiêu biểu, phường, thị trấn tiêu biểu; bổ sung Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang; về huy hiệu kỷ niệm chương cấp tỉnh trong đó có Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, tổng kết khen thưởng thành tích kháng chiến; xử lý vi phạm trong thi đua, khen thưởng, Luật hiện hành chưa có quy định xử lý đối với pháp nhân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét đề nghị của Chính phủ bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2021 của Quốc hội.

Về quyết định vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2). 

Chủ tịch Quốc hội cho biết nếu việc này được làm sớm thì việc phân bổ vốn hoặc điều chỉnh vốn sớm sẽ tạo điều kiện cho công tác giải ngân. Từ trước đến nay giải ngân là điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện, lần này Chính phủ có điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư 2021-2025 trong khung Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Quốc hội thông qua, chưa tính đến danh mục trong gói Chương trình chính sách tài khóa và tiền tệ để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Về xem xét quyết định các vấn đề theo thẩm quyền, Chủ tịch Quốc hội cho biết tại phiên họp lần này Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân. Theo quy định, Hội thẩm nhân dân được Hội đồng nhân dân bầu ra để tham gia xét xử các vụ án theo quy định của pháp luật. Lần này, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét một số vấn đề liên quan đến trang phục xét xử, có cần thiết có đồng phục không, đồng phục như thế nào…là những vấn đề cần tính toán kỹ. 

Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm, khi xét xử, Hội thẩm nhân dân ngang quyền với thẩm phán, do đó điều quan trọng là vấn đề quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ đối với đội ngũ Hội thẩm nhân dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có hướng dẫn kỹ lưỡng đối với Hội đồng nhân dân tại Kỳ họp thứ nhất thực hiện đề cử và phê duyệt nhân sự Hội thẩm nhân dân hết sức chặt chẽ bởi đây là một trong những nội dung liên quan đến hoạt động xét xử của Tòa án, thực hiện cải cách tư pháp. 

Kiện toàn cơ quan giúp việc cho Quốc hội theo mô hình hiện đại, chuyên nghiệp

Chủ tịch Quốc hội cho biết một nội dung khác được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định tại phiên họp lần này là Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong và biên chế của Văn phòng Quốc hội. Đây là nội dung đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ năm 2021 nhằm thực hiện Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, cũng nhằm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực hoạt động Văn phòng Quốc hội và thiết chế Tổng Thư ký Quốc hội. Để Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, phấn đấu theo mô hình ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả thì cơ quan giúp việc cũng phải theo hướng đó. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là Đề án lớn được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhiều lần, nhiều vòng cần quyết định sớm để triển khai thực hiện.

Tổng kết kinh nghiệm tổ chức các kỳ họp khi cần thiết

Tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. 

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất đã diễn ra theo hình thức trực tuyến trong vòng 4,5 ngày. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng đã công bố 04 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất này. Ngoài ra còn 01 Luật được Quốc hội thông qua cũng đã được Chủ tịch Quốc hội ký chứng thức và theo quy định Văn phòng Chủ tịch nước sẽ công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật này.

Nhắc lại phát biểu bế mạc kỳ họp, việc tổ chức thành công Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, chúng ta có bài học quý để những kỳ họp “bất thường” trở thành hoạt động “bình thường” của Quốc hội nhằm đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách của thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, hàm ý đặt tên Kỳ họp bất thường lần thứ nhất là có thể có lần 2, lần 3 để xem xét những vấn đề bức xúc, quan trọng hoặc chuyên đề xây dựng luật, pháp lệnh. 

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Kết luật số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đặt ra nhiệm vụ lập pháp rất nặng nề với 137 nhiệm vụ lập pháp, nếu chỉ có hai kỳ họp một năm thì nhiều nhất cũng chỉ có 73 luật trong nhiệm kỳ; đồng thời nhấn mạnh việc có tổ chức các kỳ họp còn phụ thuộc vào công tác chuẩn bị và phối hợp. Do đó, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp khác nếu cần thiết.

Nhấn mạnh nội dung phiên họp lần này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phong phú, đa dạng, nhiều lĩnh vực, với thời gian chỉ có 02 ngày làm việc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến phát biểu vào những vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau, các cơ quan hữu quan cử người có thẩm quyền dự phiên họp tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thực hiện : Diệu Huyền Như Thảo Quang Sỹ Vũ Hiếu

quảng cáo