Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận diện những đổi mới, thành công của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Tổng kết, đánh giá kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, tại phiên họp sáng 12/7, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều nêu rõ, kết quả của Kỳ họp cho thấy rõ định hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Quốc hội theo hướng dân chủ, ngày càng công khai, minh bạch, gần gũi với Nhân dân hơn, tăng tính pháp quyền và bảo đảm các quy định pháp luật.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Kỳ họp đã diễn ra dân chủ, thẳng thắn. Công tác chuẩn bị kỳ họp được tiến hành từ sớm, việc phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội với các cơ quan của Chính phủ được thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền cho kỳ họp đã bảo đảm đầy đủ, khách quan, đều khắp các nội dung.

Bà LÊ THỊ NGA, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: “Từ khi có Đề án thông tin tuyên truyền công tác này tốt hơn. Chương trình kỳ họp hợp lý, linh hoạt và chúng ta kịp thời điều chỉnh khi đưa công tác nhân sự vào.”

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng nhấn mạnh tính dân chủ, công khai minh bạch và đồng thuận cao tại kỳ họp 3 Quốc hội khóa XV. Điều này được thể hiện rõ qua việc bỏ phiếu thông qua các dự án Luật, Nghị quyết đạt tỷ lệ rất cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: “Việc mời HĐND, UBND dự là điểm mới, rồi tăng truyền hình Quốc hội, công tác thông tin đây là những cái mở rộng dân chủ, công khai minh bạch để dân biết, dân ủng hộ, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng.”

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng TRẦN QUANG PHƯƠNG: “Đổi mới, tiếp thu giải trình của các Ủy ban, Hội đồng Dân tộc trả lời thấu đáo, rành rọt có tính thuyết phục cao. Đây là cái chốt, dẫn đến đại biểu đồng thuận tốt hơn, biểu quyết số lượng cao hơn, chứ không còn tình trạng 2 sôi 3 lạnh như trước đây.”

Về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, có ý kiến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, trong chương trình xây dựng pháp luật tại kỳ họp này có việc sửa đổi Luật Đất đai, đây là một vấn đề khó, phức tạp, do vậy các cơ quan liên quan cần khởi động sớm và huy động các thành phần tham gia.

Ông NGUYỄN ĐẮC VINH, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội: “Luật Đất đai này chúng ta tiếp tục phát huy các cách chúng ta làm trước đây, tổ chức khởi động thật sớm huy động các thành phần tham gia, vận động tối đa trí tuệ coi như việc thông qua Luật Đất đai có chất lượng này là một trong những đóng góp của Quốc hội trong tiến trình phát triển của đất nước.”

Phát biểu kết luận nội dung làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác chuẩn bị và nội dung Báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội. Đồng thời đề nghị tăng cường hơn nữa việc tổ chức, hướng dẫn, triển khai và giám sát thực hiện các Nghị quyết, chính sách pháp Luật đã được Quốc hội thông qua. 

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Kết quả của kỳ họp thứ 3 cho thấy định hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, theo hướng dân chủ, ngày càng công khai minh bạch, tăng tính pháp quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.”

Về chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần phát huy tinh thần chủ động, các cơ quan cần khởi động công tác chuẩn bị ngay từ bây giờ, chuẩn bị từ sớm, từ xa. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị khẩn trương hoàn thiện dự kiến bước đầu nội dung của Kỳ họp thứ 4, bên cạnh đó, đề nghị tăng cường tổ chức các hội thảo, các buổi làm việc giữa cơ quan chủ trì thẩm tra với cơ quan chủ trì soạn thảo về các nội dung, dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 sắp tới. 

Như Huỳnh