Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 2 nghị quyết

Chiều 5/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” và Nghị quyết quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại phiên họp, các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Ban Công tác đại biểu và Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đảng đoàn Quốc hội, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp lần này. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề nghị cần tiếp tục rà soát các phụ lục để thể hiện đầy đủ hơn.

Liên quan đến Nghị quyết quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam”, có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định rõ hơn các trường hợp cấp đổi; cần sớm có văn bản hướng dẫn về thẩm quyền đánh giá của Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội đối với đại biểu hoạt động chuyên trách.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cơ bản nhất trí với nội dung hai dự thảo Nghị quyết và đề nghị sau phiên họp, Ban Công tác đại biểu phối hợp với Ủy ban Xã hội, Ủy ban Pháp luật để tiếp tục rà soát, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, rà soát về mặt kỹ thuật lập pháp. Đồng thời lưu ý Ban Công tác đại biểu sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về cấp có thẩm quyền công nhận, xác nhận sáng kiến, giải pháp, công trình khoa học có hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng đến cơ quan, tổ chức, cá nhân; hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thi đua, khen thưởng và sớm tham mưu, hướng dẫn để thực hiện việc xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao hơn đối với các đại biểu Quốc hội ngay trong năm 2024; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp đối với các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương đã có thời gian làm nhiệm vụ đại biểu từ 1 khóa trở lên; tiếp tục tham mưu cụ thể hóa, có căn cứ cho xem xét quyết định các trường hợp nhận Bằng khen của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo minh bạch và đúng với quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam” và Nghị quyết quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Ngô Trang -

Vũ Hiếu