Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét chuyển mục đích sử dụng đất cho cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Sáng 11/7, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà trình bày tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ hai vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Để có cơ sở quyết định dự án đầu tư và triển khai các bước tiếp theo, Chính phủ kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025:

- Diện tích rừng: 1.054,63 ha, bao gồm: 111,84 ha rừng phòng hộ; 4,45 ha rừng đặc dụng; 802,91 ha rừng sản xuất; 135,43 ha rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng (có nguồn gốc rừng phòng hộ 14,89 ha, từ rừng đặc dụng 0,22 ha, từ rừng sản xuất 120,32 ha).

- Diện tích đất lâm nghiệp: 1.863,94 ha, bao gồm: đất rừng phòng hộ 138,10 ha, đất rừng đặc dụng 4,61 ha, đất rừng sản xuất 1.721,23 ha.

- Diện tích đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên là 1.537,23 ha.

Thẩm tra tờ trình của Chính phủ, một số ý kiến trong Uỷ ban Kinh tế đề nghị tiếp tục rà soát chặt chẽ diện tích đất rừng và diện tích đất trồng lúa hai vụ cần chuyển đổi, bảo đảm tối ưu diện tích đất cần chuyển đổi để thực hiện dự án, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu này và khẩn trương trồng rừng thay thế, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm quản lý đối với diện tích đất trồng lúa nước hai vụ theo đúng quy định pháp luật.

Về sự phù hợp đối với quy hoạch lâm nghiệp và quy hoạch sử dụng đất, một số ý kiến đề nghị bổ sung làm rõ hơn sự phù hợp của dự án đối với các quy hoạch có liên quan (quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long, quy hoạch cấp tỉnh, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện) khi các quy hoạch này vẫn đang trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt.

Đối với những vấn đề phát sinh, trong quá trình giám sát triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 không có vấn đề lớn liên quan cần xử lý, Ủy ban Kinh tế đề nghị thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Thùy Linh