Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất Quốc hội Luật Hoạt động giám sát của nhân dân

Chiều 20/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị liên tịch thường niên tổng kết công tác phối hợp năm 2021 và trọng tâm phối hợp năm 2022.

Nhất trí với dự thảo báo cáo đã trình bày tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa hai cơ quan ngày càng chặt chẽ, thực hiện hiệu quả quy định của pháp luật nhất là trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Qua nắm bắt tình hình cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam đánh giá cao và cảm nhận sâu sắc qua 1 năm hoạt động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội khóa XV có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, tổ chức kỳ họp, quyết định những vấn đề quan trọng, kịp thời, đáp ứng tốt hơn mong mỏi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân. 

Xuất phát từ thực tế triển khai nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Chủ tịch Quốc hội quan tâm, chỉ đạo, ủng hộ thông qua Đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cơ cấu, vị trí, chức năng, chế độ chính sách của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị.

Ông ĐỖ VĂN CHIẾN, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:Rất mong Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội cho phép sửa Quy chế phối hợp ở tầm thấp hơn, tức là Hội đồng dân tộc với các Uỷ ban, với Ban thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi đề xuất ngoài tiếp xúc cử tri theo thông lệ, mong muốn Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo cho tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, nâng lên tầm cao mới là có tính đối thoại”. 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, là tổ chức đại diện của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta. 

Thời gian qua, Mặt trận đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường sự đồng thuận xã hội; chú trọng các công tác tôn giáo, dân tộc; tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tích cực phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch; có nhiều cố gắng, nỗ lực đẩy mạnh thực hành dân chủ ở cơ sở, thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc khôi phục phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025, do vậy đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 16/8/2021; làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước; tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội cơ bản thống nhất với trọng tâm công tác phối hợp đã đề ra, đồng thời, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong xã hội, phát huy mọi khả năng sáng tạo của nhân dân để đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: Tiếp tục phát huy vai trò của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các hội đồng tư vấn và cơ quan thường trực của Mặt trận trong việc tham gia xây dựng pháp luật và phản biện xã hội. 

Trong năm 2022, Quốc hội sẽ xem xét một số luật liên quan tới vai trò của Mặt trận như Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) (tại kỳ họp thứ 3); Luật Thanh tra; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) cùng nhiều dự án luật khác…. Chúng tôi hoan nghênh sáng kiến lập pháp mà Mặt trận nêu, đề nghị cơ quan của Quốc hội hỗ trợ Đoàn chủ tịch đề xuất Luật Hoạt động giám sát của nhân dân".

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong năm 2022, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tiến hành giám sát nhiều vấn đề quan trọng, đề nghị Đoàn Chủ tịch tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng tham gia các hoạt động giám sát, đóng góp ý kiến xác đáng, chất lượng, hiệu quả; chú trọng phối hợp trong việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát;  tiếp tục chỉ đạo việc đổi mới hình thức tổ chức, nội dung, đối tượng tiếp xúc cử tri để thu hút rộng rãi, đông đảo cử tri tham gia với tinh thần luôn đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của nhân dân; tin dân và tôn trọng dân. 

Trên cơ sở đó, mới có thể nắm bắt, phản ánh và thể hiện được đầy đủ, chính xác tâm tư, nguyện vọng, đề xuất nhiều ý kiến, kiến nghị xác đáng, có chất lượng, là căn cứ quan trọng để nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến các kỳ họp Quốc hội. Đề nghị nghiên cứu, rà soát quy chế phối hợp giữa hai cơ quan để chuẩn bị sang năm có thể sơ kết 5 năm thực hiện, sửa đổi những vấn đề nếu xét thấy cần thiết cho phù hợp với tình hình mới.

Thực hiện : Thùy Linh Quang Sỹ