Vai trò của nghị viện trong thúc đẩy phát triển bền vững

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 có chủ đề: “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”.

Tháng 9/2015, Chương trình Nghị sự 2030 với 17 mục tiêu phát triển bền vững đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) thông qua nhằm chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo sự thịnh vượng cho tất cả mọi người vào năm 2030. Từ đó đến nay, các nước trong đó có Việt Nam luôn nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu, song hiện nay thế giới đang đối mặt với nhiều khó khăn khiến tiến trình đạt được toàn bộ 17 mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 có thể sẽ gặp nhiều thách thức. 

Trong bối cảnh này, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 được kỳ vọng có thể tăng cường vai trò của nghị viện nói chung và các nghị sĩ trẻ nói riêng trong thúc đẩy đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Tháng 9/2015, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Chương trình nghị sự 2030 với 17 Mục tiêu Phát triển bền vững (gọi tắt là SDGs) với 169 chỉ tiêu, nhấn mạnh ưu tiên thực hiện xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm y tế, giáo dục, an ninh về mọi mặt. Chương trình nghị sự 2030 thể hiện quyết tâm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân trên toàn thế giới, để tất cả các quốc gia được sống trong môi trường hợp tác, hòa bình và thịnh vượng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, các nghị viện đóng vai trò tiên quyết. Bởi đây là cơ quan tạo hành lang pháp lý, giám sát quá trình thực hiện và phân bổ nguồn ngân sách cho các mục tiêu phát triển bền vững.

Là diễn đàn hợp tác liên nghị viện lớn nhất hành tinh, Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của các nghị sĩ trong tiến trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững. Quốc hội Việt Nam luôn tham gia tích cực, chủ động đóng góp ý kiến và thể hiện vai trò thành viên có trách nhiệm của IPU.

Chỉ còn chưa đầy 7 năm nữa để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững nhưng theo Liên hợp quốc, chỉ có 12% các mục tiêu đang được thực hiện đúng hướng, trong khi 50% lệch hướng ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng. Thực trạng này đòi hỏi phải tận dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nỗ lực tăng tốc để tìm ra các cách tiếp cận và giải pháp mới.

Vì vậy, chủ đề được Quốc hội Việt Nam lựa chọn cho Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 được đánh giá là đúng và trúng với xu hướng chung của thế giới.

Đại hội đồng IPU lần thứ 132 (năm 2015) tại Việt Nam đã thông qua Tuyên bố Hà Nội về “Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động”. Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sẽ là cơ hội để Việt Nam tiếp tục khẳng định ưu tiên nhất quán trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Các nghị sĩ trẻ, với tư cách là những nhà chính trị gần nhất với thế hệ trẻ, am hiểu về kỹ thuật số, về đổi mới sáng tạo có thể đóng góp trong việc khai thác những giải pháp dựa trên tiếng nói và tài năng của thanh niên.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Kim Ngọc -

Thế Anh