Vẫn còn nhiều kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết dứt điểm

Cũng trong phiên họp sáng nay 20/5, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, mặc dù Chính phủ, các bộ ngành trung ương và địa phương đã có nhiều lỗ lực trong việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri song vẫn còn tình trạng một số vấn đề nóng, đặc biệt là những bất cập về mặt chính sách đã được cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các Đoàn Đại biểu Quốc hội đã tiếp nhận, tổng hợp được 2.216 kiến nghị và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định. Đến nay, 2.210/2.216 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời, đạt 99,7%. 

Mặc dù Chính phủ, các bộ ngành trung ương và địa phương đã có nhiều lỗ lực trong việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số vấn đề nóng, đặc biệt là những bất cập về mặt chính sách đã được cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri vẫn còn chung chung, hình thức, chưa thể hiện rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của một số Bộ, ngành Trung ương khiến người dân bức xúc.

Ban Dân nguyện đã kiến nghị Quốc hội đề nghị Chính Phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương cần làm rõ hơn những khó khăn, vướng mắc, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan khi để các kiến nghị tồn đọng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam