Vẫn còn tham nhũng vặt và nhũng nhiễu đối với các doanh nghiệp và người dân

Thảo luận về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023. Đa số các đại biểu cho rằng bên cạnh những kết quả rất đáng khích lệ trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thì tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp và ngày càng tinh vi; phát sinh nhiều vụ việc có tổ chức, mang tính lợi ích nhóm; Tài sản tham nhũng có giá trị lớn nhất là trong lĩnh vực đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang cho rằng với quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước cuộc chống tham nhũng ngày càng hiệu quả hơn và không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế trong đó nổi lên là đầu thầu mua sắm, quản lý đất đai.

Nêu thực tế, qua tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến của cử tri và Nhân dân cũng còn băn khoăn, lo lắng và trăn trở về tình trạng tham nhũng, tiêu cực ngày một tinh vi hơn, vẫn còn tham nhũng vặt và nhũng nhiễu đối với các doanh nghiệp và người dân. Thậm chí tham nhũng tiêu cực xảy ra ngay ở một số người làm nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong một số cơ quan thanh tra, kiểm tra và điều tra, xét xử. Đại biểu Bố Thị Xuân Linh đề xuất giải pháp để ngăn ngừa tình trạng này.

Làm rõ nội dung của các đại biểu Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong thừa nhận công tác xây dựng hoàn thiện thể chế vẫn còn hạn chế, vẫn chưa khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản chi tiết, vẫn còn có sự chồng chéo trong hệ thống pháp luật.

Thanh Tra Chính phủ cũng sẽ cùng các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để xử lý theo quy định pháp luật, nhất là sửa đổi Thông tư liên tịch giữa các cơ quan để trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện qua thanh tra.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam