Vấn đề quản lý đất đai có nhiều sơ hở, thậm chí là sai phạm

Ngày 24/6, Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Kiên Giang về “việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021”.

Qua giám sát, các thành viên Đoàn giám sát cho rằng, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, tỷ lệ khiếu nại là hơn 77%.

Nội dung làm việc chủ yếu tập trung về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Riêng tại thành phố Phú Quốc, nội dung khiếu nại trong lĩnh vực đất đai chiếm hơn 96%, có nguy cơ ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Trên địa bàn tỉnh, kết quả giải quyết khiếu nại cho thấy, tỷ lệ sai phạm trong quản lý chiếm gần 1/3 vụ việc (hơn 32%). Về tố cáo, tỷ lệ tố cáo đúng và tố cáo có đúng, có sai chiếm hơn 48%. 

Ông NGUYỄN VĂN HIỂN, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội: “Tôi muốn hỏi nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm của chính quyền Phú Quốc trong 2 vấn đề quản lý đất đai và giải quyết khiếu nại tố cáo, tôi thấy quản lý đất đai có vấn đề, tại sao trong khiếu nại tố cáo lại để số lượng đơn lớn như vậy, trách nhiệm đến đâu?”

Ông LƯU BÌNH NHƯỠNG, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội: “Riêng Phú Quốc được báo cáo là 96% cho thấy đây là một trong những điểm nóng nhất của đất nước, vấn đề quản lý đất đai rõ ràng có nhiều sơ hở, thậm chí là sai phạm.”

Từ vấn đề trên cũng đặt ra trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu các cơ quan, địa phương.

Ông ĐỖ VĂN ĐƯƠNG, Chuyên gia: “Đầu tiên thì trách nhiệm người đứng đầu các cấp trong việc tiếp dân thì chỉ người đứng đầu: Chủ tịch huyện, tỉnh, xã thì mới tiếp định kỳ thôi và đặc biệt tôi lưu ý là việc giải quyết khiếu nại hơi dài, chậm trễ kéo dài.”

Ông LÂM MINH THÀNH, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang: “Vừa qua tỉnh cũng đã tập trung rà soát hết tất cả các vụ việc khiếu nại kéo dài, qua đó xây dựng kế hoạch cụ thể để có giải pháp trong thời gian tới. Và chính bản thân tôi đã đi thực địa, sau về kiểm tra rồi mới tổ chức cuộc họp giải thích như thế nào.”

Chia sẻ với những kết quả của tỉnh Kiên Giang trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị tỉnh  chỉ đạo người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tiếp công dân, nhất là tiếp công dân của người đứng đầu. Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cần đảm bảo đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn, thời hiệu giải quyết.

Phó Chủ tịch Quốc hội TRẦN QUANG PHƯƠNG, Trưởng đoàn Giám sát: “Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ về trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những lĩnh vực phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo phức tạp trên địa bàn hiện nay như đất đai, môi trường; các khiếu nại, tố cáo liên quan đến trình tự, thủ tục tố tụng đối với các cơ quan tư pháp. Đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài, tồn đọng, đông người, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan hữu quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương cũng như các cơ quan có liên quan ở địa phương để xử lý dứt điểm vụ việc, tránh phát sinh các điểm nóng khiếu kiện, phức tạp ở địa phương.”

Đối với 05 vụ việc  cụ thể mà Đoàn giám sát tại buổi làm việc, Trưởng đoàn Giám sát  đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng báo cáo, giải trình, làm rõ thêm thông tin, nội dung về từng vụ việc và gửi Thường trực Đoàn Giám sát trước 10/7/2022. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị tỉnh Kiên Giang  tiếp thu tối đa các ý kiến của Đoàn giám sát, trọng tâm là xung quanh lĩnh vực đất đai, việc áp dụng Đ i ều 62 Luật Đất đai, việc thanh tra công vụ, kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo.

Thực hiện : Khắc Phục Cao Hoàng