Vận dụng sáng tạo mô hình quốc tế trong liên kết phát triển tiểu vùng Nam Trung bộ

Sáng 24/6, Ban chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị phối hợp với Tỉnh uỷ Khánh Hoà tổ chức Toạ đàm “Liên kết phát triển tiểu vùng Nam Trung bộ trong bối cảnh mới”. Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh dự và chỉ đạo hội nghị.

Tiểu vùng Nam Trung Bộ gồm 4 tỉnh: Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận. GRDP của tiểu vùng năm 2020 đạt trên 140 nghìn tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 đạt 6,54%. Thời gian qua, hoạt động liên kết vùng đã thúc đẩy hiệu quả kinh tế, kết nối thị trường, thu hút đầu tư. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội của một số địa phương trong tiểu vùng còn khó khăn; 3/4 địa phương chưa tự cân đối ngân sách; quy mô kinh tế tiểu vùng còn nhỏ và dễ bị tổn thương; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, chưa có sự đột phá. 

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, để liên kết phát triển tiểu vùng Nam Trung bộ hiệu quả, cần làm rõ tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong tiểu vùng và cả vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, đề xuất được định hướng lớn về vai trò, chức năng và nhiệm vụ chính của từng địa phương. Từ đó, đề xuất Ban Chỉ đạo những giải pháp về quy hoạch và tổ chức không gian tiểu vùng. Đề xuất định hướng liên kết đối với các ngành, lĩnh vực của tiểu vùng, đảm bảo phù hợp với các chủ trương, định hướng của Đảng. Làm rõ về thuận lợi, khó khăn, vấn đề đặt ra trong liên kết tiểu vùng về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, cảng biển, phát triển đô thị; liên kết khai thác hải sản xa bờ, phát triển nuôi trồng thủy sản công nghiệp… Ngoài ra, phân tích, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm, mô hình quốc tế vào phát triển tiểu vùng, đặc biệt là về thể chế, chính sách và mô hình quản lý, bộ máy.

Thực hiện : Kim Liên – Nguyễn Minh

quảng cáo