Văn hóa học đường cần xây dựng có nền tảng

Sáng 31/5, phát biểu tranh luận tại phiên họp, ĐBQH Nguyễn Thị Quyên Thanh - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long cho biết, chúng ta đang hướng đến một nền giáo dục đảm bảo hài hòa cả về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực học đường thời gian qua đang diễn ra phức tạp.

Những vụ việc bạo lực học đường đau lòng trong thời gian vừa qua phần nào đã phản ánh văn hóa học đường chưa được quan tâm đúng mức, trong đó có nguyên nhân từ nhiều phía, từ gia đình, nhà trường và xã hội. Đây không phải là những trường hợp riêng lẻ của các địa phương mà là vấn đề mà ngành giáo dục và toàn xã hội cùng phải nhìn nhận để có giải pháp phối hợp và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Trước khi nói đến trách nhiệm của các cá nhân trong mối quan hệ học đường, đại biểu cho rằng, còn có trách nhiệm không nhỏ của xã hội. 

Đại biểu đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đẩy mạnh các chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là hiệu trưởng nhà trường, năng lực tổ chức nhà trường. Theo đó hướng đến hiệu trưởng nhà trường phải có thế giới quan khoa học để hiểu rõ, nắm vững mục tiêu giáo dục, có khả năng cụ thể hóa các mục tiêu, xây dựng được các mối quan hệ trong nhà trường trên cơ sở tình thương, sự bao dung lòng vị tha, sự thẳng thắn và trách nhiệm.