Văn hóa là cây cầu gắn kết các quốc gia

Văn hóa và đa dạng văn hóa có vai trò, ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, PV Phan Hằng có mặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia sẽ thông tin chi tiết về nội dung này cùng nghị sĩ trẻ Nguyễn Văn Huy - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam