Vẫn tiếp tục duy trì quỹ bình ổn giá xăng dầu

Những ngày qua, ở cả thị trường trong nước và quốc tế, giá xăng dầu diễn biến hết sức bất thường, do đó, Bộ Công Thương đề nghị tiếp tục duy trì Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Để tránh biến động quá bất thường về giá xăng dầu, Chính phủ quyết định tiếp tục duy trì Quỹ Bình ổn giá.

Bộ Tài chính cho biết, Luật Giá (sửa đổi) đã điều chỉnh, đưa biện pháp lập quỹ bình ổn giá trong nhóm biện pháp bình ổn giá có thời hạn để quy định một điều riêng (Điều 22) để đảm bảo cơ sở pháp lý cho quỹ bình ổn giá xăng dầu, củng cố các cơ chế trong triển khai, tổ chức thực hiện nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc sử dụng quỹ.