VBF 2023: Kiến nghị nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và năng lượng

Cần phát triển các chính sách cụ thể để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và năng lượng dài hạn trên quy mô lớn. Đây là những nhận định được nhiều đại diện Doanh nghiệp đưa ra tại phiên họp kỹ thuật của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) năm 2023.

Theo đại diện các DN, sự quan tâm và nỗ lực của các nhà đầu tư nước ngoài, đó chính là vấn đề pháp lý và cơ sở hạ tầng. Đơn cử như Hàn Quốc, khi muốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất chip, đồ bán dẫn, những lĩnh vực đang thịnh hành trên thế giới phải có một luật pháp và chế độ ưu đãi.

Nhóm công tác Cơ sở hạ tầng nhấn mạnh, cơ sở hạ tầng là lĩnh vực đầu tư đòi hỏi nguồn lực lớn về tài chính. 20 năm trước, Dự án Đạm Phú Mỹ đã được cấp phép hoạt động và đã mang lại lợi ích, hỗ trợ phát triển tích cực cho khu vực tư nhân. Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng tại Việt Nam, cần hoàn thiện nhiều giải pháp.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị, cần thành lập cơ quan quản lý quốc gia và chương trình đào tạo quốc gia để hỗ trợ phát triển các dự án cơ sở hạ tầng và năng lượng sạch quy mô lớn nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực và thế giới trong lĩnh vực này, xuất khẩu kỹ năng và năng lượng sạch ra toàn cầu.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Lê Hương – Công Kiên