Vì sao 87% kinh phí khoa học công nghệ dành cho chi thường xuyên?

Phân bổ kinh phí dàn trải, kinh phí dành cho khoa học công nghệ quá thấp so với chi thường xuyên. Lý do vì sao? Có lãng phí không? Trách nhiệm thuộc về ai? Giải pháp trong thời gian tới? Nhiều câu hỏi thẳng thắn, trực tiếp liên quan tới chi ngân sách cho khoa học công nghệ đã được đại biểu gửi tới bộ trưởng Khoa học và Công nghệ trong buổi chất vấn ngày 7/6.

Các câu hỏi về kinh phí dành cho nghiên cứu khoa học công nghệ được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ dành thời gian tổng hợp số liệu để trả lời vào cuối phiên chất vấn với nội dụng khá ngắn gọn.

Thẳng thắn nhìn nhận việc đầu tư cho nghiên cứu khoa học công nghệ hiện nay chưa hiệu quả, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, ngân sách đầu tư cho nghiên cứu của lĩnh vực khoa học công nghệ chưa hiệu quả, nếu so với thế giới Việt Nam đang ở mức thấp nhất. Phó Thủ tướng nhấn mạnh để tăng hiệu quả nghiên cứu khoa học công nghệ cần thúc đẩy đầu tư từ khu vực tư nhân.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng khoa học công nghệ là một loại hàng hóa đặc biệt nên các cơ chế đấu về đấu thầu, đấu giá, đặt hàng… hoặc chính sách với các nhà nghiên cứu cần phải đáp ứng được tính đặc thù. 

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!