Vì sao khoa học càng tiến bộ, năng suất lao động càng "dậm chân"

"Cần quan tâm đến năng suất lao động và đánh giá nghịch lý tiến bộ khoa học ngày càng tăng nhưng năng suất lao động vẫn không thay đổi.", đây là những nội dung được nhiều đại biểu cho ý kiến và thảo luận tại hội trường liên quan đến đánh giá tình hình kinh tế, xã hội.

Phát biểu ý kiến tại hội trường, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chỉ tiêu về tốc độ tăng năng suất lao động xã hội là một nội dung quan trọng. Trong 15 chỉ tiêu kế hoạch ước thực hiện năm 2022, chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động xã hội là chỉ tiêu duy nhất ước không đạt, thậm chí thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao động xã hội năm 2021.

Bà ĐẶNG VIỆT NGA - Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương: "Báo cáo của Chính phủ chưa phân tích rõ nguyên nhân không đạt chỉ tiêu này. Do vậy, đề nghị bổ sung báo cáo vấn đề này. đây là một chỉ tiêu quan trọng mà nhìn vào đó chúng ta có thể đánh giá được hiệu suất làm việc của lao động. Đó là yếu tố cơ bản, yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế. Việc chỉ tiêu này không đạt chứng tỏ chất lượng lao động, chất lượng nguồn nhân lực của chúng ta còn thấp và ý thức lao động chưa cao, tiềm năng lao động chưa được khai thác tốt."

Đồng tình về vấn đề này, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh - Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình này cho biết, hiện nay có một nghịch lý đang diễn ra với năng suất lao động và thị trường lao động. Cụ thể, vì sao năng suất lao động chưa cao trong khi trình độ lao động, tiến bộ khoa học, kỹ thuật ngày càng tăng, bài toán chênh lệch cung cầu, vừa thừa vừa thiếu lao động.

Bà TRẦN THỊ HỒNG THANH - Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình: "Nguyên nhân thứ nhất là do quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội chưa tính đến phát triển nguồn nhân lực, tốc độ đô thị hóa nhanh hơn khả năng chuyển dịch của nguồn cung lao động. Thứ hai, do sự chênh lệch giữa ngành nghề đào tạo và nhu cầu của thị trường, các ngành chế biến, chế tạo công nghệ cao, thương mại điện tử, logistics là những ngành thu hút FDI lớn, tạo giá trị gia tăng cao song tỷ lệ lao động qua đào tạo chỉ ở mức 20%-25% và năng suất lao động lại thấp hơn nhiều ngành có giá trị gia tăng thấp như khai khoáng, điện, nước, bất động sản.
Đại biểu đề nghị cần có giải pháp làm thế nào để thích ứng với thị trường lao động theo xu hướng chuyển đổi số, cơ cấu ngành nghề và các cơ hội việc làm mới hậu Covid-19."

Hồng Loan