Vì sao Morgan Stanley đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam chưa thể nâng hạng?

Morgan Stanley Capital International (gọi tắt là MSCI) - một công ty uy tín trong lĩnh vực cung cấp các công cụ phân tích thị trường tài chính có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ vừa công bố kết quả phân loại thị trường định kỳ dành cho 84 thị trường chứng khoán trên thế giới.

Morgan Stanley Capital International (gọi tắt là MSCI) - Một Công ty uy tín trong lĩnh vực cung cấp các công cụ phân tích thị trường tài chính có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ vừa công bố kết quả phân loại thị trường định kỳ dành cho 84 thị trường chứng khoán trên thế giới, trong đó Việt Nam một lần nữa lỡ hẹn với danh sách xem xét để được nâng hạng từ thị trường cận biên sang thị trường mới nổi. 

Trước đó, MSCI đã đưa ra những quan điểm mới theo hướng kém tích cực hơn. Cụ thể, là các vấn đề về room nước ngoài đang tác động tới hơn 10% cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, cơ quan này cũng gắn nhãn chưa đáp ứng yêu cầu với 9 tiêu chí định lượng gồm: giới hạn sở hữu nước ngoài; room ngoại còn lại; quyền bình đẳng của nhà đầu tư nước ngoài; mức độ tự do trên thị trường ngoại hối; đăng ký đầu tư và mở tài khoản; các quy định về thị trường; luồng thông tin; thanh toán bù trừ; khả năng chuyển nhượng.