Vì sao nhiều cơ chế đặc thù cho TPHCM chưa có "đất" để phát huy?

Sáng 21/10, Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa uỷ quyền Chính phủ, báo cáo Quốc hội thực hiện thí điểm cơ chế đặc thù cho TP HCM (Nghị quyết 54) sau 5 năm. Tại phần III, mục 2, báo cáo đã chỉ ra những vấn đề còn hạn chế và nguyên nhân sau 5 năm thí điểm cơ chế đặc thù.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!