• 1003 lượt xem
  • 21:50 11/10/2022
  • Kinh tế

VIB dẫn đầu về lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm 2022

Trong 9 tháng đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Quốc tế (VIB) đạt 7.800 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý đây là con số dẫn đầu về lợi nhuận của ngành ngân hàng trong 9 tháng đầu năm, theo NHNN. Đây là thông tin nổi bật tại kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của ngân hàng này.

Trong đợt công bố vừa qua, VIB là một trong số ít các ngân hàng thương mại được xếp hạng cao nhất bởi NHNN cho năm 2021, dựa vào kết quả đánh giá với điểm số cao về: An toàn vốn, chất lượng tài sản, quản trị điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh và khả năng thanh khoản.

Tính đến 30/9/2022, VIB đạt tổng doanh thu trên 13.300 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 7.800 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Dư nợ tín dụng đạt 228.000 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối năm 2021. Hệ số an toàn vốn đạt mức cao trên 12,4%, so với quy định của NHNN là trên 8%.

Bên cạnh đó, VIB có số dư đầu tư trái phiếu doanh nghiệp nằm trong nhóm thấp nhất ngành, khoảng 2.100 tỷ đồng, tương đương 0,9% tổng dư nợ tín dụng, trong đó phần lớn trái phiếu thuộc lĩnh vực sản xuất thương mại và tiêu dùng. Luôn tiên phong trong việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế, VIB là ngân hàng đầu tiên hoàn thành 3 trụ cột Basel II vào năm 2020, áp dụng và tuân thủ chuẩn mực Basel III về quản trị rủi ro thanh khoản năm 2021 và đồng thời là một trong số ít ngân hàng phát hành báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và 2021 theo chuẩn mực quốc tế (IFRS). Suốt hơn 5 năm qua, VIB thuộc nhóm ngân hàng có tăng trưởng tín dụng bán lẻ dẫn đầu thị trường. Theo đó, dư nợ bán lẻ của VIB vượt 200.000 tỷ đồng, có quy mô thuộc nhóm hàng đầu trong số các ngân hàng TMCP tư nhân.