VIB đồng hành Giải thưởng Sách Quốc gia

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 6, do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Xuất bản Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Ngân hàng Quốc Tế (VIB), đã vinh danh 41 tác phẩm thuộc nhiều lĩnh vực. Với mục tiêu góp phần lan tỏa giá trị của tri thức và nét đẹp văn hóa Việt Nam, VIB đã và đang tham gia, đồng hành trong nhiều hoạt động xã hội, văn hóa có ý nghĩa.

Xuyên suốt quá trình hơn 27 năm hình thành phát triển, bên cạnh những thành quả trong hoạt động về dịch vụ tài chính, ngân hàng, VIB là ngân hàng tích cực tham gia và đầu tư nghiêm túc cho nhiều chương trình văn hóa, xã hội ý nghĩa. Ngoài việc đồng hành cùng Giải thưởng Sách Quốc gia, VIB còn tích cực tham gia các chương trình, hoạt động tôn vinh tri thức, tinh thần sáng tạo, bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng, xã hội Việt Nam. Việc khuyến khích tinh thần sáng tạo từ VIB nói riêng và các doanh nghiệp nói chung sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển nền văn hóa tri thức, góp phần nâng cao nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

Diệu Huyền -

Huỳnh Tiến