Việc miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng trên cơ sở nguyện vọng cá nhân

Chiều 09/01, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì họp báo công bố kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, việc tổ chức kỳ họp bất thường trên tinh thần giải quyết cấp bách các vấn đề quan trọng, vì quốc kế dân sinh. Đồng thời đảm bảo đúng các quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tại buổi họp báo, các đồng chí chủ trì cũng thông tin thêm về công tác nhân sự tại kỳ họp này.

Trung ương Đảng cũng có Nghị quyết 32 đồng ý cho thôi giữ chức vụ và trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng với hai ông…

Thông tin tại buổi họp báo cũng cho biết, thời gian tới, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét kiện toàn nhân sự Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường. Trước mắt, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sẽ đồng thời giữ chức Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường đến khi có nhân sự thay thế.

Thực hiện : Hoàng Hương Tùng Dương Anh Đức