Việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã hình thành một đô thị lớn, độc đáo

Sáng 13/4, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm trưởng đoàn làm việc tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện Nghị quyết số 837/2019 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long đã hình thành một đô thị lớn, độc đáo; mở ra không gian phát triển mới rộng lớn với tầm nhìn dài hạn, tối ưu hoá công tác quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn lực. Sau sắp xếp, đã giảm 44 đầu mối cơ quan, đơn vị hành chính; số lượng biên chế cũng được bố trí phù hợp, phát huy được năng lực của cán bộ. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng địa phương đạt 15,6%. 

Tại cuộc giám sát, các đại biểu đã tập trung làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc sắp xếp 1 đơn vị hành chính nông thôn và đô thị ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng đô thị của đơn vị mới, hiện thành phố Hạ Long có 6/59 chỉ tiêu đô thị loại I chưa đạt. Việc chuẩn bị nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, kết nối giao thông; phương án bố trí các chức danh dôi dư, xử lý các trụ sở, tài sản công sau sắp xếp và chính sách hỗ trợ người yếu thế tại khu vực khó khăn.

Thực hiện : Tiến Cường Anh Đức