Viện kiểm sát yêu cầu không “đặc cách” đối với phạm nhân tham nhũng

Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tối cao vừa có thông báo rút kinh nghiệm trong hoạt động kiểm sát việc thi hành án phạt tù đối với phạm nhân trong vụ án trước đây thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Theo đó, Viện KSND nhận thấy công tác quản lý và thực hiện chế độ đối với những đối tượng này còn xảy ra nhiều vi phạm, thiếu sót. Cụ thể: Không phân loại, bố trí giam giữ; giam các phạm nhân trên tại buồng y tế, tách biệt so với các phạm nhân khác cùng đội; việc điều trị tại cơ sở y tế ngoài cơ sở giam giữ phạm nhân còn có trường hợp chưa cần thiết, chưa đúng tình trạng bệnh tật của họ; cán bộ quản lý không theo dõi chặt chẽ thời gian xuất, nhập phạm nhân ra, vào khu giam; để phạm nhân mua hàng hóa là đồ tươi sống tại căn tin và tự tổ chức nấu, ăn tại khu vực riêng; tổ chức cho phạm nhân liên lạc với thân nhân trong nước bằng điện thoại chưa có sự kiểm soát chặt chẽ của cán bộ…

Theo Viện KSND tối cao, từ những thiếu sót, vi phạm trên dễ phát sinh và tiềm ẩn nguy cơ tạo ra dư luận không tốt đối với công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, nhất là đối với phạm nhân là đối tượng trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Từ đó, Viện KSND tối cao yêu cầu Viện KSND các địa phương phải tăng cường hoạt động kiểm sát thi hành án phạt tù, nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng ngừa vi phạm.

(*) Nguồn: Thanh niên

Mai Phương