Viện trợ nước ngoài không hoàn lại: Điều hành linh hoạt theo tình huống dịch bệnh

Cũng trong phiên thảo luận sáng 9/1 về nội dung tài chính, ngân sách, một số ý kiến đại biểu cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính giải trình về vấn đề bổ sung vốn viện trợ nước ngoài chưa có trong dự toán và việc điều chuyển nguồn chi thường xuyên để thực hiện chi đầu tư phát triển của Bộ Tài chính.

Liên quan đến việc điều chuyển hơn 2.000 tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên chưa chi hết của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, để thực hiện chi đầu tư phát triển cho 95 dự án của hai đơn vị này, đại biểu Tạ Văn Hạ, đoàn Quảng nam đặt câu hỏi tại sao các dự án của Bộ Tài chính không có trong danh mục đầu tư công trung hạn mà phải sử dụng nguồn chi thường xuyên cho chi đầu tư phát triển.

Bộ trưởng Bộ tài chính cũng cho biết thêm việc tiết kiệm chi thường xuyên để bố trí chi đầu tư phát triển là định hướng tốt, phù hợp với bản chất quản lý, điều hành. Tuy nhiên, không có dự toán từ đầu năm trong vốn đầu tư công, lý do nhu cầu nhiều, vốn đầu tư công bố trí đầu nhiệm kỳ và đầu năm còn hạn chế. Hơn nữa ở đây còn là sự phối hợp 2 giữa bộ: quyền ghi vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính chuyển tiền cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí. Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng khẳng định không có sự ưu ái riêng cho ngành hải quan, và thuế.

Trả lời câu hỏi về bổ sung vốn viện trợ nước ngoài chưa có trong dự toán, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết thực tế đây là những khoản này đã chi. Các khoản viện trợ nước ngoài là khoản không có dự toán trước, vì phụ thuộc nước ngoài. Thường khi có biến động, các tổ chức mới tài trợ và thông báo, lúc đó Bộ mới thông báo cho địa phương; hoặc các khoản viện trợ này được tài trợ trực tiếp cho các địa phương.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng thông tin thêm việc trong thời điểm đỉnh dịch Covid-19, bộ đã phải điều hành linh hoạt, chủ động trong phạm vi của mình. Có những lúc phải đảm bảo phục vụ dân, cho xuất hoàn trước, hoàn thành thủ tục sau.