Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp: Phục vụ hoạt động lập pháp của Quốc hội trên tinh thần “từ sớm, từ xa”

Có thể nói, năm 2022 là năm Viện Nghiên cứu lập pháp đã có nhiều dấu ấn trong hoạt động của mình như: Theo sát các dự án luật từ khi soạn thảo cho đến khi Quốc hội thông qua, hoạt động nghiên cứu khoa học lập pháp, tổ chức thông tin khoa học lập pháp phục vụ kỳ họp của Quốc hội/phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Để quý vị và các bạn hiểu hơn về những đóng góp cũng như định hướng hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp trong năm 2023, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thu Quỳnh