Việt Nam cam kết bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp theo Công ước CITES

Sáng 25/4, tại tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo đánh giá “Việc thực hiện các kiến nghị giám sát của các cơ quan của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật thực thi Công ước CITES”.

Đây là một thỏa thuận quốc tế với 184 thành viên gồm các chính phủ, các nhà nước và các khu vực kinh tế nhằm đảm bảo việc thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã không đe dọa tới sự tồn vong của các loài trong tự nhiên. 

Hội thảo ghi nhận nhiều vấn đề còn tồn tại, bất cập liên quan đến việc chống buôn bán động vật hoang dã và buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam, nâng cao năng lực cho các lực lượng có liên quan và củng cố các nỗ lực về giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ cho những tác động lâu dài hay những đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường thực thi Công ước CITES.

Thực tế cho thấy, Việt Nam vừa là điểm trung chuyển, vừa là điểm đến của những hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp nên Quốc hội, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách, văn bản pháp luật về bảo vệ, quản lý động, thực vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường sau khi thực hiện giám sát chuyên đề về vấn đề này đã kiến nghị sửa đổi các Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xử lý vi phạm hành chính, đồng thời đề nghị Chính phủ cần sửa đổi các quy định trong các văn bản dưới luật, tránh chồng chéo cũng như phân rõ trách nhiệm của các bộ, ngành trong thực thi công ước.

 

Bích Hạnh – Ninh Tùng