Việt Nam cần đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng xanh

Việt Nam đạt được mục tiêu tiêu trung hoà Carbon vào năm 2050 không chỉ khả thi về mặt kỹ thuật mà còn là một kịch bản hiệu quả nhất về chi phí. Đây là một trong những phát hiện chính trong Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam - Đường đến Phát thải ròng bằng không, nằm trong chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng.

Là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ĐNA , để đảm bảo tính bền vững Việt Nam cần phải kiểm soát đồng bộ việc tăng trưởng kinh tế với tiêu thụ năng lượng, đồng thời xây dựng một hệ thống năng lượng xanh và bền vững hơn thông qua đầu tư vào năng lượng tái tạo và công nghệ tiết kiệm năng lượng. Với tiềm năng to lớn về điện mặt trời, điện gió trên bờ và ngoài khơi, Việt Nam có điều kiện tốt để chuyển đổi từ nhiên liệu hoá thạch sang năng lượng tái tạo.
Báo cáo đã trình bày các kịch bản phát triển của hệ thống năng lượng Việt Nam đến năm 2050, tập trung vào việc phân tích các lộ trình thực tế để Việt Nam đạt được cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. 

Báo cáo cũng cho thấy Việt Nam có thể chuyển đổi xanh hiệu quả về chi phí và thông qua mở rộng quy mô năng lượng tái tạo, điện hoá các ngành công nghiệp và giao thông vận tải, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu. Trước những tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, Việt Nam cần có cam kết mạnh mẽ, sớm ban hành khung pháp lý rõ ràng và hành động sớm hơn nữa .

Trang Linh -

Minh Chiến