Việt Nam có thêm đại học “Đa ngành, đa lĩnh vực”

Cũng trong lĩnh vực giáo dục, Việt Nam vừa có thêm 01 Đại học hoạt động theo mô hình “đa ngành, đa lĩnh vực” đó là Đại học Kinh tế TPHCM, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, bên cạnh 02 Đại học Quốc gia và các Đại học Vùng, đây là cơ sở giáo dục thứ 7 của Việt Nam hoạt động theo mô hình “Đại học đa ngành, đa lĩnh vực” hội nhập với hệ thống các đại học trên thế giới…   

Đại học Kinh tế TPHCM có 01 Chủ tịch Hội đồng Đại học, 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Lộ trình đến năm 2030, Đại học Kinh tế TPHCM tiếp tục là đơn vị tiên phong trong giảng dạy và nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực, đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng.

Mô hình Đại học Đa ngành đa lĩnh vực hiện nay hoạt động gồm 3 cấp độ quản trị: cấp Đại học, cấp Trường thành viên, Phân hiệu và cấp Khoa/Viện. Từ 2021, Đại học Kinh tế TPHCM đã thành lập các trường thành viên gồm Trường Kinh doanh UEH, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH, Trường Công nghệ và Thiết kế UEH cùng với Phân hiệu Vĩnh Long.

Quy mô đào tạo của toàn hệ thống là hơn 37.000 người học.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hải Triều -

Hữu Bình