Việt Nam coi trong hoạt động hợp tác với tổ chức quốc tế Pháp ngữ

Ngày 27/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Pháp, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ Nguyễn Thúy Anh đã tiếp Đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ Edgar Doerig.

Chúc mừng ông Edgar Doerig được bổ nhiệm làm Đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương mới của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, ông Edgar Doerig sẽ tiếp tục đóng góp cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam cũng như các nước Pháp ngữ trong khu vực và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho biết, Việt Nam luôn coi trọng các hoạt động hợp tác với Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, đồng thời tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm các hoạt động của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ. Quốc hội Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động của Cộng đồng Pháp ngữ thông qua hoạt động của Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ.

Đại diện khu vực Edgar Doerig gửi lời cảm ơn đến Quốc hội, các bộ, ngành Việt Nam, trong đó có Ủy ban Xã hội, Phân ban Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ đã và đang tích cực hợp tác với Tổ chức quốc tế Pháp ngữ. Đồng thời khẳng định sẽ phối hợp các bộ, ngành, cơ quan của Việt Nam để triển khai các ưu tiên hợp tác của phía Việt Nam về tăng cường giảng dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp, thúc đẩy hợp tác văn hóa cũng như về hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư với các đối tác Pháp ngữ. 

Thực hiện : Kiều Oanh Thế Anh