Việt Nam đi sau nhưng có thể đón đầu trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng

Chiều 6/6, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV tiếp tục tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn liên quan tới lĩnh vực lao động, thương binh - xã hội. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tham gia trả lời, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Tham gia trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội liên quan đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết, thời gian tới, từ góc độ về quan điểm tư duy, chủ trương sẽ rà soát chính sách tăng trưởng xanh của đất nước, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ. Tất cả những vấn đề này có liên quan mật thiết đến 1 trong 3 đột phá - đó là phát triển nguồn nhân lực.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước rất quan tâm và đã thành lập quỹ, nhưng như các đại biểu Quốc hội nêu, năng suất lao động ta chưa có sự bứt phá. Do vậy, cần tập trung cho vấn đề nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, tập trung đầu tư cho nguồn nhân lực, có sự kết nối liên thông từ giáo dục phổ thông đến giáo dục trung, cao đẳng, đại học, cao học và giáo sư, tiến sĩ. Điều này đòi hỏi sự kết nối liên thông giữa nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu và chuyển giao công nghệ và nghiên cứu triển khai. Trong đó, đào tạo cần sự phân bổ các nguồn lực để tập trung đào tạo, đặc biệt đối với doanh nghiệp cần quan tâm đến nghiên cứu liên quan đến trí tuệ nhân tạo, dược sinh học, kết nối vạn vật, máy tính lượng tử, năng lượng mới….

Đây là những tiềm năng tạo ra công ăn việc làm cho lao động, nhưng xuất phát điểm phải từ nguồn lực, Việt Nam có thể đi sau nhưng nhưng có thể đón đầu, đặc biệt liên quan đến chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi phần trả lời của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số