Việt Nam điểm báo |Số 6|: Chặng đường dài cho hành trình phi carbon của Việt Nam

Siemens cân nhắc đặt nhà máy tại Việt Nam; Xuất khẩu VIệt Nam gặp khó khi nhu cầu nước ngoài giảm; Bộ Thương mại Campuchia đề nghị Việt Nam đẩy nhanh việc sửa đổi Hiệp định quá cảnh hàng hóa bổ sung tại cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey; Hành trình phi carbon của Việt Nam còn dài...là những tin nổi bật về Việt Nam trên báo chí quốc tế.

Nhiều bài viết trên báo chí quốc tế, bàn về hành trình phi carbon của Việt Nam, đều có chung nhận định Chính phủ Việt Nam cần đưa ra nhiều giải pháp cải cách đồng bộ.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!