Việt Nam - Liên hợp quốc hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2022-2026

Chiều 11/08, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Liên hợp quốc đã ký Văn kiện khung Chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2022-2026 giữa Chính phủ Việt Nam và các cơ quan của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Khung Chiến lược Hợp tác Phát triển Bền vững 2022-2026 là tài liệu chiến lược chủ chốt hướng dẫn và định hướng sự hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc trong việc đẩy nhanh tiến độ đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững. 

Khung chiến lược Hợp tác Phát triển Bền vững 2022-2026 nêu bật cam kết mạnh mẽ chung nhằm mang lại sự phát triển bền vững cho tất cả mọi người dân Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, văn kiện khung này sẽ đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển và thực hiện các cam kết của Việt Nam trong Chương trình nghị sự phát triển 2030 về sự phát triển bền vững.

Nguyên tắc “không để ai bị bỏ lại phía sau” thông qua Văn kiện Khung Chiến lược Hợp tác Phát triển Bền vững là cam kết cơ bản của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Bà PAULINE TAMESIS, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam: “Qua buổi lễ ký kết này chúng tôi muốn truyền tải thông điệp: Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc cùng cam kết tăng cường quan hệ đối tác. Đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Điều cấp bách là tất cả chúng ta cùng hành động trong quan hệ đối tác này bởi có quá nhiều thách thức trên thế giới và chúng ta cần chung tay giải quyết”.

Chính phủ Việt Nam cùng Liên hợp quốc đã đề ra 4 kết quả phát triển chính: phát triển xã hội bao trùm, ứng phó với biến đổi khí hậu, chống chịu thiên tai và bền vững môi trường, chia sẻ thịnh vượng thông qua chuyển đổi kinh tế, quản trị và tiếp cận công lý.

Thực hiện : Vân Hương Vũ Hiếu