Việt Nam - New Zealand cam kết giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp

Tiếp tục thắt chặt hợp tác nông nghiệp và thương mai giữa Việt Nam và New Zealand, đồng thời phục hồi kinh tế nông nghiệp sau đại dịch Covid 19, sáng 6/4 tại trụ sở Bộ NN&PTNT đối thoại trực tiếp cấp cao nông nghiệp lần thứ nhất giữa hai nước đã được tổ chức trực tuyến.

Tại cuộc đối thoại, Thứ trưởng bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh khẳng định việc đẩy mạnh hợp tác và mở rộng các kết nối trong lĩnh vực nông nghiệp giữa 2 nước nhằm thực hiện đưa tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024.

Lãnh đạo ngành nông nghiệp 2 nước cam kết đẩy mạnh thương mại song phương, giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, tận dụng công nghiệp và nghiên cứu phát triển nông nghiệp. Lãnh đạo Bộ các ngành cơ bản New Zealand sẽ tiếp tục hỗ trợ Bộ NN&PTNT Việt Nam trong công tác đảm bảo chất lượng kiểm kê khí nhà kính, đồng thời tiếp tục triển khai các dự án hỗ trợ Việt Nam về kiểm dịch thực vật, dịch tễ học Thú Y và thành lập hệ thống chứng nhận điện tử dành cho các sản phẩm thực phẩm nông -lâm nghiệp.

Theo thống kê, Tổng kim ngạch thương mại 2 chiều giữa New Zealand và Việt Nam đạt mức 1,56 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2021, tăng 14% so với năm 2020. Tính đến hết năm 2021, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 15 của New Zealand.
 

Hà Lan