Việt Nam - Pháp: Hướng tới phát triển xanh và bền vững

Chiều 7/7 đã diễn ra Diễn đàn kinh tế Việt Nam-Pháp 2023: "Hướng tới phát triển xanh và bền vững" (gọi tắt là Diễn đàn) do Trường Đại học Kinh tế và Khoa Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức cùng Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Pháp, Viện Nghiên cứu Châu Âu (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam).

Tại Diễn đàn, các khách mời, chuyên gia, diễn giả cả phía Việt Nam và Pháp đã đề xuất nhiều khuyến nghị, hàm ý chính sách, sáng kiến có giá trị thực tiễn cao nhằm củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nước, tăng cường năng lực chống chịu về kinh tế và thương mại, thể chế, môi trường và xã hội của mỗi bên.

Liên quan đến các dự án chuyển giao công nghệ cao thân thiện với môi trường và khí hậu, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần chú trọng đầu tư để giảm phát thải khí nhà kính, giảm dấu chân các-bon trong các sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường châu Âu và các thị trường có tiêu chuẩn cao về khí thải.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học Việt Nam và cả Pháp đã thảo luận về các vấn đề như “Mối quan hệ kinh tế giữa Pháp và Việt Nam: Thức và triển vọng”; “Chính sách tăng trưởng xanh của Pháp và gợi mở cho Việt Nam”; “Phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội trong môi trường giáo dục đại học”.