Việt Nam tham dự Hội nghị Ban Chấp hành liên minh Nghị viện Pháp ngữ APF

Chiều ngày 27/01, theo giờ Việt Nam, Hội nghị Ban Chấp hành APF khai mạc trọng thể tại Libreville, thủ đô Cộng hòa Gabon theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của 40 đại biểu là các nghị sĩ thành viên Ban Chấp hành APF, đại diện Tổ chức quốc tế Pháp ngữ và một số tổ chức quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Gabon Faustin Boukoubi và Tổng Thư ký nghị viện - Nghị sĩ Pháp Jacques Krabal đồng chủ trì Hội nghị. Đại diện phía Việt Nam là bà Nguyễn Thúy Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong APF, Phó Chủ tịch APF đã tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến tại Nhà Quốc hội. 

Các đại biểu đã nghe báo cáo của Tổng Thư ký Nghị viện về hoạt động của tổ chức; thông qua các chương trình hợp tác đa phương liên nghị viện và kế hoạch hoạt động năm 2022. Hội nghị cũng nghe Chủ tịch các Ủy ban thường trực (Chính trị; Công tác Nghị viện; Hợp tác và phát triển; Giáo dục, truyền thông, văn hóa), các Mạng lưới (Nữ nghị sĩ, Nghị sĩ trẻ), các Vùng (châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi); phê chuẩn các Thỏa thuận hợp tác giữa APF với các đối tác, các hình thức khen thưởng vì sự phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ. 

Xem xét Báo cáo về tình hình chính trị tại các quốc gia thành viên, xem xét những tiến triển về tình hình tại Mali, Tchad, Trung Phi, Syrie, Liban…  kêu gọi các bên liên quan tuân thủ nghiêm ngặt các công ước quốc tế về quyền con người, thúc đẩy việc thực hiện các cam kết trong một môi trường hòa bình và mang tính xây dựng; góp phần mang lại sự ổn định, hòa bình chung và đặc biệt là tại khu vực Sahel nói riêng. 

Ban Chấp hành đánh giá việc thực hiện Khung Chiến lược APF giai đoạn 2019-2022 đã có những kết quả nhất định, đạt được nhiều mục tiêu đề ra trong bốn ưu tiên theo Chương trình hành động của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ gồm: Chống khủng bố và bạo lực cực đoan; Phát triển và tăng trưởng bao trùm; Phát triển của các chính sách công về giáo dục và giảng dạy tiếng Pháp trong dự đa dạng ngôn ngữ của Cộng đồng Pháp ngữ; Thông qua và triển khai thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc. Cũng trong Hội nghị lần này, các nghị sĩ thành viên Ban Chấp hành APF đã chất vấn Tổng giám đốc điều hành OIF Geoffroi Montpetit về việc thực hiện các nhiệm vụ lớn theo Chương trình hành động của Tổ chức.   

Chủ tịch Phân ban Việt Nam Nguyễn Thúy Anh đã được bầu giữ vị trí thành viên Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch APF từ năm 2019.

Thực hiện : Diệu Huyền Sỹ Cường