Việt Nam trở thành nước xuất khẩu rau quả lớn thứ 2 sang Trung Quốc

Theo thống kê của Bộ Công Thương, xuất khẩu rau quả sang các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản đã tăng trưởng mạnh mẽ. Đặc biệt, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam, đạt giá trị 3,4 tỷ USD, chiếm tới 65% thị phần.

Thị phần xuất khẩu rau quả Việt Nam tại thị trường Trung Quốc đã tăng mạnh từ 8% năm 2022 lên 14% năm 2023, đặc biệt là nhờ xuất khẩu sầu riêng tăng đột phá đã khiến Việt Nam vượt Chile trở thành quốc gia đứng thứ 2 về kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam