Việt Nam xanh: Các dòng sông đang chết

Nguy cơ suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước có chiều hướng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức cho nguồn nước của Việt Nam. Cần phải ưu tiên làm sống lại những dòng sông chết. Đây là một trong những nội dung làm nóng hiện trường Quốc hội Khoá XV.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam