Viettel đề xuất tham gia xây dựng Đề án Quốc hội điện tử

Chiều 17/03, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel.

Tại buổi làm việc, Đại tá Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội đề xuất Quốc hội giao cho Viettel tham gia xây dựng Đề án Quốc hội điện tử với 2 module chính gồm: Cơ sở dữ liệu kho dữ liệu dùng chung-nơi tập hợp toàn bộ hệ thống các văn bản luật và Trung tâm điều hành cho phép kết nối với các phòng họp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quốc hội. Viettel cũng đề xuất các cơ quan của Quốc hội đưa vào sử dụng các giải pháp công nghệ thông tin như: Hệ thống quản lý giám sát thông tin trên không gian mạng, Hệ thống quản lý văn bản và Hệ thống biểu quyết điện tử; cùng 3 giải pháp gồm: Hệ thống giám sát an toàn thông tin 24/7; Nền tảng trao đổi nội bộ; Hệ thống cầu truyền hình trực tuyến. Để thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Viettel đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật đấu thầu, xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về sự phối hợp trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa, triển khai Quốc hội điện tử, bao gồm cả về hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu. Hệ thống Phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn thư trong công tác dân nguyện. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi về việc phối hợp để triển khai Văn phòng điện tử, Hệ thống phân phối nội dung số; các nền tảng số để truyền tải các nội dung của Quốc hội với đông đảo khán giả cả nước. 

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương: Biểu dương sự phát triển vươn lên của Viettel trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đảm bảo an ninh quốc phòng. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Tập đoàn cần tiếp tục duy trì tốc độ phát triển, khẳng định vai trò là doanh nghiệp chủ lực của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung mọi nguồn lực, làm chủ công nghệ; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Viettel, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tập đoàn phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội để lựa chọn, triển khai các dự án liên quan đến chuyển đổi số, phục vụ có hiệu quả các hoạt động của Quốc hội. Về kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu, Phó Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Kinh tế xem xét, nghiên cứu trong quá trình thẩm tra dự án Luật này.

Thực hiện : Khắc Phục Hồng Dũng