Vĩnh Phúc: GRDP 6 tháng đầu năm 2024 đạt 6,26%

6 tháng đầu năm 2024, kinh tế Vĩnh Phúc đã dần phục hồi, các hoạt động sản xuất kinh doanh khởi sắc ở cả 3 khu vực kinh tế. Tốc độ tăng GRDP ước đạt 6,26%. Thông tin được đưa ra tại Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc sáng 10/7.

Báo cáo trình tại kỳ họp cho biết, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả tốt hơn cùng kỳ năm 2023 trên nhiều lĩnh vực, đã có một số chỉ tiêu đạt hoặc vượt mục tiêu kế hoạch năm 2024. Đáng chú ý, về thực hiện đầu tư công, tổng số vốn kế hoạch năm 2024 được giao trên 7.776 tỷ đồng, đến hết tháng 6/2024 cấp tỉnh đã phân bổ chi tiết đạt 98% và cấp huyện, cấp xã đã phân bổ chi tiết đạt 96,3%.

Thu hút vốn đầu tư FDI 6 tháng đầu năm ước đạt 435,8 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ và vượt mục tiêu kế hoạch năm. Bên cạnh những kết quả đạt được, một số hạn chế, yếu kém cũng được thẳng thắn nhìn nhận.

Sáu tháng cuối năm, Vĩnh Phúc đặt ra nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế, đẩy mạnh hoạt động các lĩnh vực văn hóa - xã hội; Đặc biệt, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, kinh doanh thương mại dịch vụ, du lịch; Tăng cường mở rộng nguồn thu và điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công làm động lực thu hút các nguồn lực cho phát triển kinh tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Hằng Nga -

Minh Công