• 2,930 lượt xem
  • 21:51 01/04/2022
  • Kinh tế

Với hơn 60 năm kết nghĩa, Đà Nẵng – Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, phát triển

Hai thành phố Đà Nẵng và Hải Phòng với những nét tương đồng là hai thành phố trực thuộc Trung ương, đô thị loại I cấp quốc gia có vai trò, tiềm năng, vị trí trong mỗi khu vực kinh tế trọng điểm cần tiếp tục tăng cường hợp tác, phát triển trong thời gian tới. Đây là ý kiến được thống nhất cao tại Hội nghị hợp tác, phát triển giữa Đà Nẵng và Hải Phòng diễn ra chiều 01/04 tại Đà Nẵng.

Với hơn 60 năm kết nghĩa, quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Hải Phòng ngày càng gắn bó chặt chẽ, đạt kết quả tích cực trong hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về du lịch, giao thông vận tải, cảng biển, phát triển văn hóa, thể thao, y tế. Bộ Chính trị cũng ban hành các Nghị quyết nhằm giúp cho hai thành phố phát triển đột phá, lâu dài, bền vững. 

Trong thời gian tới, các nội dung hợp tác phát triển sẽ được 02 thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện như cụ thể hóa các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị đối với từng địa phương; thống nhất kiến nghị với cấp trên về những vấn đề tương đồng giữa 02 địa phương. Về lĩnh vực du lịch, Đà Nẵng sẽ triển khai tổ chức chương trình ký kết hợp tác liên kết giữa Đà Nẵng - Hải Phòng nhằm hình thành sản phẩm liên kết chuyên về du lịch MICE, nghỉ dưỡng, biển đảo; phối hợp với Hiệp hội Du lịch, các hãng hàng không và doanh nghiệp hình thành các gói sản phẩm, dịch vụ chào bán cho du khách 02 thành phố. Về lĩnh vực giao thông, hai địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý thủ tục hành chính cho doanh nghiệp bảo đảm nhanh, gọn, thông thoáng để khai thác hiệu quả cảng biển Đà Nẵng gắn kết với cảng biển Hải Phòng.

Đẩy mạnh hợp tác xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phát triển các khu công nghệ thông tin tập trung, khu công nghệ cao, khu công viên phần mềm, khu không gian sáng tạo.

Thực hiện : Nguyễn Hùng Việt Hà