Mục tiêu tăng trưởng 6,0-6,5% đã thể hiện quyết tâm của Chính phủ

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 6, chiều 9/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024. Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiều nay, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Với 447 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 90,49 %, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết.

Trước đó, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, về các chỉ tiêu chủ yếu, một số ý kiến cho rằng trong bối cảnh hiện nay, mục tiêu tăng trưởng khoảng 6,0 - 6,5% là khá cao, UBTVQH đề nghị cho giữ như dự thảo Nghị quyết. Việc đặt chỉ tiêu ở mức cao thể hiện quyết tâm của Chính phủ, phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra, đồng thời bảo đảm hài hòa, linh hoạt trong thực hiện các mục tiêu.

Về nhóm nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến giáo dục, UBTVQH đã sửa đổi, bổ sung nội dung: Hoàn thiện việc biên soạn các bộ sách giáo khoa “còn lại” đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; “khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Về nội dung “phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất để tăng khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, việc tiếp tục định hướng giảm mặt bằng lãi suất cho vay sẽ tăng khả năng tiếp cận vốn, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế. NHNN cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến trong nước, quốc tế, dự báo lạm phát và lãi suất thị trường để tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng có các giải pháp tiết giảm chi phí quản lý để giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Theo đó, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị quyết.

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam